HANDELSBETINGELSER og DATAPOLITIK

Sikkerhed

Når du handler på www.vinoteket.dk er sikkerheden i top. Alle personlige oplysninger krypteres og kan således ikke misbruges af andre.

Bestilling af varer
Varer kan bestilles i VINOtekets webshop. 

Priser
De anførte priser er ab sælgers lager og ekskl. Forsendelsesomkostninger, inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, afgift-, pris- og kursændringer, samt udsolgte varer.


Fragt priser:

1-60

fl.

120 kr.

 

>60 fl. gratis  

 

Levering
Ved køb af varer hos VINOteket er VINOtekets salgs- & leveringsbetingelser gældende.

Skulle du ikke være hjemme har du mulighed for under betaling at vælge levering til anden adresse eller i "bemærkning ” at fragtmanden må stille leverancen på et angivet sted på adressen f.eks "må sættes i carport" eller "sæt vin på måtte ved lejlighedens hoveddør".

Der leveres ikke til udlandet, Grønland og Færøerne.

We normally do not deliver outside Denmark.  Special arrangements can be agreed, so please contact us for details: vinoteket@vinoteket.dk


Forsendelse
Ved bestilling via web-shoppen beregnes de totale omkostninger til fragt inkl. gebyrer af web-shoppen og oplyses inden køb. Forsendelse foretages med Postens Erhvervspakker, eller Danske Fragtmænd og er for kundens regning. Hvis varen ved modtagelse viser tegn på transportskade skal køber selv rette henvendelse til transportøren, oftest Post Danmark. VINOteket er ikke ansvarlig for dækning af transportskader.

Afhentning
Du er også velkommen til at afhente din vin i vores butik:

VINOteket ApS
Gentoftegade 54
2820 Gentofte 

Betalingsbetingelser
Alle leverancer sker mod kontant betaling, medmindre kreditaftale er indgået. Levering vil så vidt muligt ske fra dag til dag. Alle priser er kontantpriser og der ydes ikke kontantrabat. Kredit kan ydes til virksomheder og offentlige institutioner efter positiv kreditgodkendelse - overskrides en betalingsdato er VINOteket berettiget til at debitere rente 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betalingen sker. 

Reklamation
Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld / fejlbehæftet har køberen 3 dages reklamationsfrist fra modtagelsesdagen. Reklamation skal meddeles VINOteket snarest muligt efter varens modtagelse og inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. VINOteket er forpligtet til, indenfor rimelig tid, at afhjælpe manglen. Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig opbevaring, Såfremt en reklamation fører til kreditering forbeholder VINOteket sig ret til at foretage fradrag for for eventuelt manglende emballage eller tilbehør.
 
Oplysning om klagemuligheder
Hvis du vil klage over en vare købt hos os, så kontakt os endelig på 39650015 eller skriv til os på vinoteket@vinoteket.dk, så finder vi nok en fornuftig løsning.
 
Du kan også indgive en klage til
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
 
Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.  Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.  Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse: vinoteket@vinoteket.dk

Returret
VINOteket yder 14 dages returret for uåbnede flasker. Ved kreditering kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris. Ved kreditering opkræves et administrationsgebyr på 10% af fakturabeløbet. Returnering af varer, som ikke fremgår af gældende katalog, er ikke mulig. Bestillingsvarer tages ikke retur. Forsendelsesomkostninger krediteres ikke. 

Forbrugere
Fortrydelsesret for forbrugere hvor køb er leveret via post: Hvis et køb fortrydes og varen er købt via postordre eller over Internettet kan varen returneres inden 14 dage fra modtagelsen (vedlagt kopi af faktura) til VINOteket. Varen krediteres herefter og du bedes vedlægge reg./kontonr. så vi kan overføre dit tilgodehavende elektronisk. Fortrydelsesretten kan også udnyttes ved at undlade at modtage varen.
 
Ansvarsbegrænsning
I det omfang VINOteket i henhold til lov om produktansvar kan gøres ansvarlig overfor køberen, er VINOtekets ansvar begrænset til produktansvaret, og omfatter således ikke ansvar for eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab m.v. VINOteket påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.
 
Nyhedsbrev
Første gang du køber vin mv. i vores webshop, tilmeldes du automatisk som modtager af vores nyhedsbrev Dette udsendes med jævne mellemrum indeholdende rigtig gode tilbud. Hvis du ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev, skal du blot fjerne fluebenet nederst på siden under "Dine oplysninger".
 
Datapolitik

Brug af personoplysninger

De personoplysninger du afgiver til os bruges udelukkende til, at kunne gennemføre en ønsket ordre omkring køb og levering af produkter. Når en ordre lægges, vil dine persondata blive set af ansatte hos Vinoteket i Gentofte ApS samt af ansatte hos de transportører, vi samarbejder med. Dit køb, og dermed dine persondata, registreres i vores økonomisystem til brug for korrekt registrering af moms og eventuelle punktafgifter. Data gemmes i henhold til bogføringsloven og for efterfølgende at kunne give dig en bedre service. Oplysninger som behandles vil være: Navn og efternavn, adresse, telefonnummer, evt. stilling og virksomhed, købte varer/ydelser, fakturerede beløb, rabatordninger, rykkerbreve, rykkergebyrer. 

Vores revisionshus vil ved årets regnskabsafslutning midlertidig få adgang til data registreret i vores økonomisystem.

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev bruges dine persondata udelukkede til at fremsende nyhedsbreve til dig. 

Korresponderer du via mail med en ansat hos Vinoteket i Gentofte ApS vil disse korrespondancer bliver gemt, så de kan genfindes til hjælp for vores generelle kundeservice. De persondata, der gemmes, vil være de persondata, du har angivet i din korrespondance, bl.a. din autosignatur, som typisk indeholder navn, titel, telefonnummer og e-mail adresse. 

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Vinoteket i Gentofte ApS, skal du rette henvendelse på vinoteket@vinoteket.dk eller telefon 3965 0015. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. 

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.